Příprava na talentové zkoušky uměleckého zaměření - SŠ, VŠ

 

  •  individuální konzultace nad domácími pracemi
  •  intenzivní příprava v ateliéru - kresba, malba, modelování
  •  zátiší, portrét, figura, perspektiva, světlo a stín, prostor, objem
  •  přijímací zkoušky na střední školy -  dvouhodinové lekce, v kurzech pro děti nebo dle individuální domluvy
  •  přijímací zkoušky na vysoké školy -  dvouhodinové lekce, individuálně po domluvě 

Ceník:

  •  120,-/hodina

Úspěšnost přijetí:

2015/16

Niko Liubimenko - SUPŠ Bechyně - grafický design

                              SUPŠ sv. Anežky české, Český Krumlov - grafický design

2014/15

Karolína Kudrličková - Univerzita Pardubice, fakulta restaurování, ateliér restaurování nástenné 

                                   malby a sgrafita

                                  Vyšší odborná škola restaurátorská, Písek

Lucie Hůlková - SUPŠ sv. Anežky české, Český Krumlov, užitá klasická a digitální fotgrafie

Natálie Rousová - SZŠ České Budějovice, asistent zubního technika

2013/14

Karel Schwarz - ČVUT Praha

Leona Krlínová - SUPŠ sv. Anežky české, Český Krumlov, scénická, interiérová a výstavní tvorba